Found: 342  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / โจเซฟ จาคอบส์ ; แปลโดย ยศ วัชรเสถียร
ชื่อผู้แต่งจาคอบส์, โจเซฟ
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, [251-]
เลขเรียกPZ8.2 จ21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 1 / คีรีบูน(นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน(นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2543.
เลขเรียกPZ 8.2.อ43 ค4น,398.2452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 1 / อีสป ; ช่อเชอรี่, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 100 เรื่อง / เรียบเรียงโดย เอกรัตน์ อุดมพร
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2552.
เลขเรียก398.2 อ82น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 2 / คีรีบูน(นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน(นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2543.
เลขเรียก398.2452,PZ 8.2.อ43 ค4น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 300 เรื่อง / รวบรวมโดย พร พิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2519.
เลขเรียกPZ8.2 น598 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 4 / คีรีบูน(นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน(นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2544.
เลขเรียกPZ 8.2.อ43 ค4น,398.2452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 5 / "คีรีบูน", [แปลและเรียบเรียง] ; สมบัติ คิ้วฮก, ภาพปกและภาพประกอบ ; กนกแข เนตรเจริญ, บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2542.
เลขเรียก398.2452
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 6 ตอน ผลแห่งความโง่เขลา / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2547.
เลขเรียก398.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 7 ตอน วิสัยของสัตว์โลก / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2547.
เลขเรียก398.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมปีที่ 2 / พระยาเมธาธิบดี.
ชื่อผู้แต่งเมธาธิบดี, พระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป : ชุดที่ 3 / จัดทำโดย "นันการ์ตูน"
ชื่อผู้แต่ง"นันการ์ตูน"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จินดามณี, [2535?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป : ชุดที่ 4 / จัดทำโดย "นันการ์ตูน"
ชื่อผู้แต่ง"นันการ์ตูน"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จินดามณี, [2535?]
เลขเรียกย 398.2 น63น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป = Aesop''s fables / อีสป : เล่า ; วรรธนา วงษ์ฉัตร : แปล.
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮร์โรว์ คลาสลิกบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก398.2 อ774น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา