Found: 342  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคตะวันออก-อีสาน" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.T5 ต722
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคเหนือ" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.ท9 ต754 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคกลาง - ตะวันตก / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคตะวันออก - อีสาน / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคเหนือ / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคใต้ / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย / รวบรวมโดย ชมพูนุช.
ชื่อผู้แต่งชมพูนุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียกPN989.T5 ช43,ย 398.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย / รวบรวมโดย ศิวพรไพลิน อมรมนตรีกุล.
ชื่อผู้แต่งศิวพรไพลิน อมรมนตรีกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาสยาม, [2543?].
เลขเรียกPN989.ท9 ศ65 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป = Aesop''s Fables / อีสป: เล่า ; วรรธนา วงษ์ฉัตร: แปล text
ชื่อผู้แต่งอีสป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์, 2555
เลขเรียก398.2 อ774น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป S.A Handford, สิทธา พินิจภูวดล, วิริยา วัฒนวรางกูล แปล [Text]
ชื่อผู้แต่งวิริยา วัฒนวรางกูล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมวิชาการ 2532
เลขเรียกพบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป (ชุดอมตะ) / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2551.
เลขเรียกPZ90.T5 ว6น 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / มหาอำมาตย์โทพระยาเมธาธิบดี, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเมธาธิบดี, มหาอำมาตย์โทพระยา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2546.
เลขเรียก398.2 ม735น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / อัญนิชา ; เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอัญนิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, [2552?]
เลขเรียก398.2 อ533น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / เจิด มหาเกตุ, ผู้วาดลายเส้นการ์ตูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดเคชั่น, 2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / เล่าเรื่อง ภควดี แก้วจุมพล ; ร่างภาพ กาย เบ็ญจ์ ; แต่งภาพ เพชร เบ็ญจวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภควดี แก้วจุมพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอคิวดี, 2549.
เลขเรียกPZ90.ท9 ภ23น66 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา