Found: 1,714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJack Welch ที่สุดของ...CEO : บทสรุปของ Jack Welch and the GE way / โดย Robert Slater ; [บรรณาธิการ ...
ชื่อผู้แต่งSleter, Robert.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [254-]
เลขเรียกHD38.2 ส373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI หัวใจนักบริหาร : ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก / เอกชัย บุญยาทิษฐาน.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553.
เลขเรียกHD30.28 .อ75 2553,658.4012 อ51ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLean in : อยากเก่ง ต้องกล้า / Sheryl Sandberg เขียน ; อุมาพร มิสรา, แปล.
ชื่อผู้แต่งแซนด์เบิร์ก, เชอริล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2559.
เลขเรียกHD 6054.3 ซ818ล,658.4092 ซ818ล 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMake it short ทางลัด ทางรวย / ศรินธร อมาตยกุล ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศรินธร อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรดิโอ อาร์ม, 2546.
เลขเรียกHD38.25 .T5 ศ6ม 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องManagement matrix : วิทยายุทธ์ 4 ขั้น สู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [254-]
เลขเรียกHD30.28 อ366ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องManagement Matrix = วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท ส.เอเชียเพรส(1989) จำกัด, 25-
เลขเรียก658.4 อ443ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA 15 days handbook / คำนาย อภิปรัชญากุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย, 2556.
เลขเรียกHF5547.A3 ค357,658 ค215อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA 50 หลักบริหาร / ผู้เขียน Edward Russell-Walling ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.
ชื่อผู้แต่งรัสเซล วอลลิ่ง, เอดเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ต, 2553.
เลขเรียกHD31 .ร65 2553,658 ร393อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA handbook / [เรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์, ภาวนา สายชู]
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์, 2552.
เลขเรียก658 ส876ค 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA Handbook : คู่มือสำหรับนักบริหาร และ นักศึกษาปริญญาโท / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ซี แอนด์ เอ็น, 2555.
เลขเรียกHF1111 ส876 2555,658 ค 14/2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModern Management การจัดการ / อำนาจ ธีระวนิช.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ธีระวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ.ซี.วี. แอด การพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHD37.T5 อ686,658 อ686อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPearls of Wisdom ปรัชญาวาทีจากผู้บริหารระดับชาติ / Thailand Management Association.
พิมพลักษณ์Bangkok : TMA, 2003.
เลขเรียกHD38.25.T5 P359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQ ที่คุณควรมี / ผู้เขียน: ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
ชื่อผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.
เลขเรียกBF431 ช6ค 2548,153.9 ช447ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา