Found: 3,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531.
เลขเรียกTS155.A2 ห499 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารงานโรงงาน / รวบรวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหกรรมจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534
เลขเรียก658 ห499 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ยุทธศาสตร์ 60 ยุทธวิธีสู่ความเร็จในอาชีพขาย / ทวีศักดิ์ สุวคนธ์. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551.
เลขเรียกHF5438.25 ท5ห 2551,658.85 ท17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เอนก สิทธิประศาสน์ / [บรรณาธิการโดย] มนุชญ์ วัฒนโกเมร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2532 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น)
เลขเรียกอ บอ 658.4 ห25ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง69 กลยุทธ์รีเอนจิเนียริ่งสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ / ทรงธรรม อนุพลางกูร, แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ?] : ธงสีฟ้า, [2542?].
เลขเรียกHD38.2 ห25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เซียน ซีอีโอ : ศึกษาวิธีการของสุดยอดผู้นำ เพื่อเปลี่ยนธุรกิจคุณให้กลายเป็นบริษัทชั้นนำ = เจฟฟรีย...
ชื่อผู้แต่งเครมส์, เจฟฟรีย์ เอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2548.
เลขเรียกHD38.25.U6 ค749ซ 2548,658.406 ค57จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เซียนซีอีโอ = what the best CEOs know / เจฟฟรีย์ เอ. เครมส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นาถกมล บุญรอดพ...
ชื่อผู้แต่งเครมส์, เจฟฟรีย์ เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2547.
เลขเรียกHD38.25.U6 ค47 2547,658.406 ต749จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง71 เคล็ดการค้าของญี่ปุ่น / ทวี นำอักษร.
ชื่อผู้แต่งทวี นำอักษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินคอมพิวกราฟฟิค [ผู้จัดจำหน่าย], [253-?].
เลขเรียกHD70.U5 ท185 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง79 80 วิธีเพื่อเป็นนายชั้นเยี่ยม = 79 80 things you must do to be a great boss / ผู้เขียน, David Fr...
ชื่อผู้แต่งฟรีแมนเทิล, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2540.
เลขเรียก658.4092 ฟ137ซ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง79 80 วิธีเพื่อเป็นนายชั้นเยี่ยม = 79 80 things you must do to be a great boss / David Freemantle ; ...
ชื่อผู้แต่งฟรีแมนเทิล, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, อิงค์, [2540]
เลขเรียกHD31 ฟ137ว 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ขุนพลผู้เยี่ยมวรยุทธ์ / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกHD38.25.ท9 จ64,384 จ512ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา