Found: 264  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารคนบริหารงาน : สไตล์ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, ปราณีย์ คชพร
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกHD6054.4.T5 ถ15 2554,923.2593 ถ35บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารงานสไตส์ G / แฮโรลด์ จีนิน และ อัลวิน มอสโค.
ชื่อผู้แต่งจีนิน, แฮโรลด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532.
เลขเรียกHF5351 จ552 2532,658.4 จ35บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกดีๆ แห่งชีวิต / กอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
ชื่อผู้แต่งกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How -To, 2552
เลขเรียกHD6054.4.T5 ก532บ 2552,92 ก357ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกหน้าหนึ่ง = Personal history / Katharine Graham ; อายุรี ชีวรุโณทัย แปล.
ชื่อผู้แต่งเกรแฮม, แคเธอรีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2547.
เลขเรียกZ473.G7 บ63,070.973 ก739บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกไว้เมื่อในวันวาน / ชูศักดิ์ หิมะทองคำ
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ หิมะทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท., 2553?]
เลขเรียกHG2051.T48 ช687บ 2553?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุรุษผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับโชคชะตา ตำนานราชาโรงหนัง เจ้าสัวเจริญ พูลวรลักษณ์ / โดย ถนอมศักดิ์ จิรายุ...
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกHF5386 ถ38,923.8593 จ573ถ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรมาจารย์แห่งยุทธจักรธุรกิจการค้า/ ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; อนิเมทกรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกHF 5386 ธ155ป 2555,658.4092 ท157ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมทำได้ คุณก็ทำได้ / โดย แจ๊ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ ; ปฐม อินทโรดม, มณฑกานติ์ ระวีวรณ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งมินทร์ อิงค์ธเนศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2541.
เลขเรียกHC445 ม578 2541,650.1 ม578ผ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำ อำนาจ ประวัติศาสตร์ และการเมืองใหม่ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552.
เลขเรียกJA92 .ภ66 2552,321.804 ภ33ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำที่ดี ไม่มีเสื่อม / โดย ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกCT203.T35 .ป37,920 ป671ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นยอดคน ยอดหญิงหัวใจเพชร / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู้ดไลฟ์, 2556.
เลขเรียกHQ1111 ธ674ผ,920 ธ676ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา