Found: 144  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตชีวประวัติหลวงสุขุมนัยประดิษฐ บุคคลผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบฉบับของ ยอดนักบริหารงานบุคคล ยอดนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียก923.2593 อ1142 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตชีวประวัติอันเกริกไกรของ ลี ไอเอค็อกคา = Iacocca : an autobiography / Lee Iacocca ; พิสัย คุณะส...
ชื่อผู้แต่งไอเอค็อกคา, ลี เอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกHD9710.U58 อ999อ 2532,92 อ999อ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตชีวประวัติอันเกรียงไกรของ อาคิโอะ โมริตะและโซนี่ เมคอินเจแปน / อาคิโอะ โมริตะและคนอื่น ๆ แปลโดย ...
ชื่อผู้แต่งอาคิโอะ โมริตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือสำหรับนักบริหาร, 2532.
เลขเรียกHF5500.2 ม946 2532,923.352 อ221อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาจารย์ป๋วย : บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ของไทย / โดย ธงชัย สันติวงษ์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย, 2536.
เลขเรียก923.3 ป492ธ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮอนด้า โซอิจิโร : ชายผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริง / ฮอนด้า โซอิจิโร เขียน ; กนิฏฐา มัทซุโอะ แปล.
ชื่อผู้แต่งฮอนด้า, โซอิจิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549.
เลขเรียกHD9710.J32H6 ฮ53,923.852 ซ89ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกร็ดชีวิตผู้นำจีน / โดย จูจงลี่
ชื่อผู้แต่งจู, จงลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536.
เลขเรียกJQ1511 จ685 2536,923.151 จ685ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษม จาติกวณิช : คือชีวิตและความหวัง / วัลยา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวัลยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539.
เลขเรียกCT1548.ก7 ว6ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดมารวย : แหวกสาแหรก 45 ตระกูลมหาเศรษฐี / โดยวีระ ธีรภัทร.
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียก920 ว841ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก็ตตี้ คนรวยใจดำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : นิตยสารผู้จัดการ, 2529?].
เลขเรียก658.4 ก753 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขาปล่อยให้ผู้ป่วยบริหารงานระดับชาติ / บุตร ประดิษฐวณิช.
ชื่อผู้แต่งบุตร ประดิษฐวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ, 2524.
เลขเรียกHM141 บ244 2524,923.1 บ631ข 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขาฝ่าวิกฤตชีวิตมาอย่างไร : วิเชียร เผอิญโชค ผู้สร้างอาณาจักรรถดัดแปลง "ไทยรุ่ง" / สัญญลักษณ์ เท...
ชื่อผู้แต่งสัญญลักษณ์ เทียมถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2548.
เลขเรียก923.8 ส554ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา