Found: 265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสพฤกษา \& มหาเศรษฐีทองมา = Pruksa : fantastic model . คิดแบบประเสริฐ / นงค์นาถ ห่านวิไล.
ชื่อผู้แต่งนงค์นาถ ห่านวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nextbook@NBC, [2555?]
เลขเรียกHF5386 น23,650.1 น131ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณ ชินวัตร อัศวินคลื่นลูกที่ 3 / สรกล อดุลยานนท์
ชื่อผู้แต่งสรกล อดุลยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2536
เลขเรียกHD38.25 ส324 2536,926.2 ท111ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณ ชินวัตร / รุจน์ มัณฑิรา เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งรุจน์ มัณฑิรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544.
เลขเรียกDS578.32.ท338 ร652 2544,923.2 ร652ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณ ชินวัตร : ตาดูดาวเท้าติดดิน / วัลยา เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวัลยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียกDS578.32.ท338 ว445 2544,923.2 ท111ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณ ชินวัตร : ตาดูดาวเท้าติดดิน / วัลยา เรียบเรียง ; บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง
ชื่อผู้แต่งวัลยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียกDS578.32.ท338 ว445 2546/22,923.2593 ว445ท17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะของข้าพเจ้า / เขียน: โคโนซูเกะ มัตซึชิตะ ; แปล: สันติ อิศโรวุธกุล
ชื่อผู้แต่งมัตซึชิตะ, โคโนซูเกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กบุ๊ค, 2533.
เลขเรียกHF5386 ม338,658.409 ม349ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำงานกับคน / ผัน จันทรปาน.
ชื่อผู้แต่งผัน จันทรปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540.
เลขเรียกCT1548.ผ6 ผ271,923.2593 ผ115ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำดีที่สุด--ในจุดที่เป็น กับสุทธิพล ทวีชัยการ / โดย สุทธิพล ทวีชัยการ.
ชื่อผู้แต่งสุทธิพล ทวีชัยการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนไลฟ์พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2560.
เลขเรียกBJ 1528 ส773ท,923.4 ส444ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบ 100 นักบริหารดาวเด่นภาคอีสานตอนบน : ผู้จัดการรายวัดฉบับพิเศษ / แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป
ชื่อผู้แต่งแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กองบรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [2541]
เลขเรียก923 ม75ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักบริหาร ภาครัฐบาล : ฉบับพิเศษประชาชาติธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, ม.ป.ป.
เลขเรียก923 ร113ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักบริหาร ภาคเอกชน ; ฉบับพิเศษประชาชาติธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, ม.ป.ป.
เลขเรียก923 ร113ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้บริหารงานบุคคล ... / หนังสือพิมพ์สมัครด่วนรายสัปดาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หงสา, 2531 -
เลขเรียก926.584 ท424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบสตรีผู้นำการเปลี่ยนแปลง พลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศ / สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2541.
เลขเรียกCT3741 ส181 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา