Found: 4,281  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลี้ภัยของพระเจ้าแผ่นดิน / โดย เจน เลน ; แปลโดย สุคนธรส
ชื่อผู้แต่งเลน, เจน
พิมพลักษณ์[พระนคร] : รวมสาส์น, 2514.
เลขเรียก823.5 ด251กล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544 / จันทรกานต์ จินตนารักษ์ = A...
ชื่อผู้แต่งจันทรกานต์ จินตนารักษ์
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นวนิยายแปลสำหรับเยาวชนจากภาษาตะวันตกซึ่งจัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2532-2540 / สริญญา นาชัย = ...
ชื่อผู้แต่งสริญญา นาชัย
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแปลนวนิยายเรื่อง ฆาตกรรมบนรถด่วน โดยโสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล กับเรื่อง แผนสัง...
ชื่อผู้แต่งสิรวดี ชูเชิดศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีการแปลประโยคเคล็ฟต์ที่ใช้สรรพนาม "it" ประเภท Dummy Subject ในนวนิยายเรื่อง The murder ...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ชัยณรงค์เดชากุล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ลั่วทัวเสียงจึ กับการแปลเป็นภาษาไทย / รสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล = ...
ชื่อผู้แต่งรสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนวนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ชุด มากกว่ารัก สำนักพิมพ์แจ่ม...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วิเศษชาติ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนวนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา นวนิยายประเภทกำลังภายใน สำนัก...
ชื่อผู้แต่งกัญวรัช ปรักเจริญ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อยุทธจักรนิยายจีน : กรณึศีกษายุทธจักรนิยายจีนของโก้วเล้งและกิมย้ง / ...
ชื่อผู้แต่งภาณุกานต์ ทศลา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายแปลเรื่องคำสารภาพของมารี อังตัวแนตต์ : การถ่ายทอดลีลาการเขียน / จุไรรั...
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ สุดประโคนเขต, 2510-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์เสริมน้ำเสียงในนวนิยายจีน ปู้ปู้จิงซิน กับฉบับแปลภาษาไทย / อังศุธร จ้า...
ชื่อผู้แต่งอังศุธร จ้าวกวีพงศ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างศัลยแพทย์ = The making of surgeon / William A. Nolen, เขียน ; ศุภชัย อินทวารี, แปล.
ชื่อผู้แต่งโนแลน, วิลเลียม เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทาง 80 วันรอบโลก / ฌูลส์ แวร์น เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย บก. แปลเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งแวร์น, ฌูลส์, ค.ศ.1828-1905.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลาสสิก, ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกPQ2469.ท9 ก64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางของกัลลิเวอร์ / โจนาธาน สวิฟต์, เขียน ; อัจฉรา ประดิษฐ์, แปล ; ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์, ว...
ชื่อผู้แต่งสวีฟต์, โจนาธาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2558.
เลขเรียก823 ส437ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา