Found: 4,277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่ไร้เทียมทาน / อึ้งเอ็ง : เขียน ; น.นพรัตน์ : แปล
ชื่อผู้แต่งอึ้งเอ็ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2557
เลขเรียกน. อ775ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่ไร้เทียมทาน / อึ้งเอ็ง เขียน ; น. นพรัตน์ [นามแฝง] แปล
ชื่อผู้แต่งอึ้งเอ็ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิถีบูรพา, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระสุนฝังแค้น = The Burning room / ไมเคิล คอนเนลลี่ : เขียน ; พรรษพร ชโลธร : แปล
ชื่อผู้แต่งคอนเนลลี่, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสจิตบอกว่ารัก/ หมี่ฉี ;ผู้แปล ลี่เหวิน.
ชื่อผู้แต่งหมี่ฉี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราสส์ฮ้อปเปอร์ กับ เกลอฮูก = Grasshopper and the unwise owl / จิม สแลเตอร์ ; สุธัชริน แปล
ชื่อผู้แต่งสแลเตอร์, จิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีดหัวใจเกอิชา = Butterfly in the wind / โดย เรอิ คิมูระ ; กฤษฎา จิระธรรม์ แปล.
ชื่อผู้แต่งคิมูระ, เรอิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกPL872.5.ค66 ก46 2549,น ค451ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีนฮาร์ทแมนผู้วิเศษ = The Green heart man / ทันตแพทย์เสรี ปาการเสรี และ ภัสสริน ปาการเสรี
ชื่อผู้แต่งเสรี ปาการเสรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเก่า / ยาสึนาริ คาวาบาตะ เขียน ; ยุพเรศ วินัยธร แปล.
ชื่อผู้แต่งคาวาบาตะ, ยาสุนาริ, ค.ศ. 1899-1972.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุ่นไอรักกลิ่นกาแฟ = Smart vs pretty / เรื่องโดย วาเลอรี แฟรงเคิล ; แปลโดย นลิญ
ชื่อผู้แต่งแฟรงเคิล, วาเลอรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บลิสพับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกPS3556.R335 ก47 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลรักพนันใจ / เฉียวอัน. ;แปลโดย เสี่ยวเฟิงหลิง.
ชื่อผู้แต่งเฉียวอัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลรักเกมอำนาจเจียงชิง = Becoming madame Mao / อันฉี หมิน ; นรา สุภัคโรจน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งหมิน, อันฉี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียก813.54 อ543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลรักเกมเลือด = L''appel de l''ange / กีโยม มุสโซ, เขียน ; จรัมพร หาญพล, แปล
ชื่อผู้แต่งมุสโซ, กีโยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2555 [2012]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา