Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีเกี่ยวกับราชสำนักและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ / บรรณาธิการ, อุทัยศรี ค้อคงคา ; ผู้ช่วยบรรณา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2533.
เลขเรียก390.22 ป332 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถา ตำนานธงไทยในสมัยต่างๆ / โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิมพรรฒธนากร, 2475.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาธรรม ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย / กรมประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ : บริษัท สงเคราะห์สหายร่วมรบเกาหลี จำกัด, 2524.
เลขเรียกBQ4170 ป6 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนีติเวชช์, 2522.
เลขเรียกKQBนร ธ2 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479 / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนีติเวชช์, 2518.
เลขเรียกKQBนร ธ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวงมโหตร / สายใจ เจริญรื่น ; [บรรณาธิการเล่ม ศรัณย์รัชค์ เชียงไกรเวช, คณิตศร ก้อนรัมย์].
ชื่อผู้แต่งสายใจ เจริญรื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2555.
เลขเรียกTT870 ส657พ,745.54 ส657พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพสะท้อนสังคมบริโภคนิยม = The reflection of consumerism / โดย ธง อุดมผล.
ชื่อผู้แต่งธง อุดมผล, 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดก : วารสารอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม / บรรณาธิการ, ธานินทร์ เลิศนครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ดีไซน์เพลส จำกัด, [2532].
เลขเรียกAC159 .ม43
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อปฏิบัติการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ กฎหมายว่าด้วยธง ฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย สวัสดิการสำนักเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546.
เลขเรียก344.09 ร155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อปฏิบัติการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ กฎหมายว่าด้วยธง ฉบับสมบูรณ์ / สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณ...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546.
เลขเรียกCR115.ท9 ส56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / [คณะผู้รวบรวม, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม-มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียก929.09593 ร157 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / [คณะผู้รวบรวม, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2543.
เลขเรียก390.2209593 ร157 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / สำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2547.
เลขเรียก390.2209593 ร157(4) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2528.
เลขเรียก929.09593 ร157 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา