Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาพสีน้ำ = Water Color painting / ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2560.
เลขเรียก751.422 ช471ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดสี / [คณะผู้จัดทำ เพ็ญศรี ทองนพคุณ, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, วินา คุ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ทองนพคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2542.
เลขเรียกQC495 พ899 2542,543.0852 พ911ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดสี / จัดทำโดย ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมการส่งออก, 2540.
เลขเรียกQC495 ค5 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดสี / จัดทำโดย ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2540.
เลขเรียก701.85 ค181 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบอกสีและการรับรู้เรื่องสี : การศึกษาที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / ประนุท วิชชุโรจน์
ชื่อผู้แต่งประนุท วิชชุโรจน์
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียก495.918 ป 276 ค 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือช่างในบ้าน : ทำสีให้เครื่องเรือน โดย ศิระ จันทร์สวาสดิ์, ศานิต ปันเขื่อนขัติย์ และสุพัตร...
ชื่อผู้แต่งศิระ จันทร์สวาสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550
เลขเรียกNK 2403 ศ441ค 2550,749.5 ศ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือช่างในบ้าน : ทำสีให้เครื่องเรือน / ศิระ จันทร์สวาสดิ์ , ศานิต ปันเขื่อนขัติย์, สุพัตร์ ศรีพง...
ชื่อผู้แต่งศิระ จันทร์สวาสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2546.
เลขเรียกNK2703 .ศ66 2546,749.5 ศ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวาดภาพระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์ Photoshop \& Painter = CG painting : the digital fantasy paintin...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2547-
เลขเรียกT385 .ค75,750.0285668 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพ่นและทาสี = Spraying and painting สำหรับนักศึกษาช่างเชื่อมและช่างอุตสาหกรรม / เรียบเรียงโดย แสง ...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, [2537?]
เลขเรียกTT315 ง312
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการสอน เรื่องเขียนภาพระบายสี หน่วยทฤษฎีสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เอกรินทร์ รัตนกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ รัตนกาญจน์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540.
เลขเรียก372.5 อ51ช 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทริสดีของสี : หลักเบื้องต้นแห่งทริสดีของสี.
ชื่อผู้แต่งศิลป์ พีระศรี, 2435-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [2510?]
เลขเรียกNB1023.ศ65 ศ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีของสี : หลักเบื้องต้นแห่งทฤษฎีของสี.
ชื่อผู้แต่งศิลป์ พีระศรี, 2435-2505.
พิมพลักษณ์[พระนคร : กรมศิลปากร, 2486]
เลขเรียกND1488 .ศ67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสี อนันต์ ประภาโส [text]
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ประภาโส
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สิปประภา, 2558
เลขเรียกND1488 อ3ท 2558,701.85 อ165ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสี (ฉบับปรับปรุง) / สมภพ จงจิตต์โพธา.
ชื่อผู้แต่งสมภพ จงจิตต์โพธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : วิจิตรศิลป์, 2560.
เลขเรียก752 ส271ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา