Found: 1,284  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งธนากร เรืองฤทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 332.1092 ธ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไท...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกHQ799.T5 ก64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังแห่งความมั่งคั่ง = The power of wealth : มหัศจรรย์ที่ทำให้โลกการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป / นิธิว...
ชื่อผู้แต่งนิธิวดี มณีวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2549.
เลขเรียกBJ1578.T5 น64 2549,158 น614ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุศโลบาย / หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2545.
เลขเรียกBF575.F66 ว62 2545,158 ว727ก 5/2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุศโลบาย / หลวงวิจิตวาทการ
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, หลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2514
เลขเรียก158.2 ว323ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนโลกจะขานรับ : ความใฝ่ฝันกับคุณค่าและความจริงของชีวิต / เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ... [และคนอื่นๆ] ; โก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวสส, 2550.
เลขเรียกRA771.7 .ก53 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวผ่านความรุนแรง / ประมวล เพ็งจันทร์.
ชื่อผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกBQ4570.V5 ป349ก,294.343 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวย่างแห่งการุณยภาพ = Step by step/ สมเด็จพระมหาโฆษนันทะ เขียน ; สุภาพร พงศ์พฤกษ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาจารยสารและศยาม, 2538.
เลขเรียกBQ4055 .ฆ95,294.3444 ส246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขงจื่อ : สุภาษิต วาทะ คำคม = Confucius sayings / วันทิพย์ สินสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2547.
เลขเรียกPL 1273 ว433ข 2547,398.9 ว433ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขงจื้อ : ฉบับปราชญ์ชาวบ้าน / อองซก รจนา, อธิคม สวสัดิญาณ แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; เต๋าประยุกต์, 2521.
เลขเรียกB127.C65 บ361ห 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขงจื๊อ ฉบับปราชญ์ชาวบ้าน / อองซก รจนา ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอองซก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์ 2011, 2556.
เลขเรียก181.112 อ445ข 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขงจื๊อ ฉบับปราชญ์ชาวบ้าน / อองซก รจนา และอธิคม สวัสดิญาณ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอองซก รจนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2553.
เลขเรียกB127.C65 อ52,181.112 อ52ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขงจื๊อ ฉบับปราชญ์ชาวบ้าน / อองซก, รจนา ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอองซก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย, 2537.
เลขเรียกB128.C75.T5 อ445 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา