Found: 7,323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บิ๊กบริษัทญี่ปุ่น / Siam life time books
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SIAM LIFE TIME BOOKS, 2550
เลขเรียก923.852 ส728 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 รอยร้าวที่สาวมองข้าม = 13 mistakes women make in business / โดย ซาร่า ไพโอเวีย ; ศักดิ์ บวร ถอด...
ชื่อผู้แต่งไพโอเวีย, ซาร่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอดิสันเพรสโปรดักส์, 2527.
เลขเรียกHF5386 พ9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 วิธีสู่ความโชคดีตลอดกาล = 13 Tips on luck / เฮอร์เบิต เอ็น. คัสสัน ; แปลและเรียบเรียง ศรีอิศรา
ชื่อผู้แต่งคัสสัน, เฮอร์เบิต เอ็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนอักษร พริ้นติ้ง, 2555
เลขเรียก158.1 ค118ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน / Amy Morin, ผู้เขียน ; วิสาข์ ทองตัน, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งโมริน, เอมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกBF723.P4 ม946,158.1 ม943ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ขุมพลังแห่งความสำเร็จ = 14 Power of success / อานัน ชินบุตร
ชื่อผู้แต่งอานัน ชินบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาวเวอร์ฟูล ไลฟ์, 2561
เลขเรียก158 อ624ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีการ ปรับปรุงตนเอง จูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน เขียน ; ''พลวัติ'' [แปล] เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งคอนคลิน, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542.
เลขเรียกBF637.S8 ค183 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีการปรับปรุงตนเอง จูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน เขียน ; พลวัต เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งคอนคลิน, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2532.
เลขเรียกBF637.S8 ค183 2532,158 ค19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีการปรับปรุงตนเอง จูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน เขียน ; ''''พลวัต'''' [แปล] เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งคอนคลิน, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2536.
เลขเรียกBF637.S8 ค183 2536,158 ค183ส 2536 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีการปรับปรุงตนเอง จูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน, เขียน ; พลวัต, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งคอนคลิน, โรเบิร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2533.
เลขเรียกBF637.S8 ค183 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีการปรับปรุงตนเองจูงใจผู้อื่น = How to get people to do things / โรเบิร์ต คอนคลิน, เขียน ; พ...
ชื่อผู้แต่งคอนคลิน, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2531.
เลขเรียก158.2 ค53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ศิลปะสู่ความร่ำรวยด้วยธุรกิจของคุณเอง / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2551.
เลขเรียกHF5386 .น24 2551,658.4 น12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง / จอห์น แม็กซ์เวลล์ ; พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี, แปล
ชื่อผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, ค.ศ. 1947-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกBF 637.S8 จ212ส 2556,158.1 ม854ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 กลยุทธ์สุดเยี่ยม : กรณีศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของไทย / ธงชัย สันติวงษ์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
เลขเรียกHF5351 ธ22,658.0028 ธ118ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา