Found: 7,323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เริ่ม) สตาร์ทอัพยังไงไม่ให้พัง = The first mile / Scott D. Anthony, เขียน ; ชาลี พงษ์สง่างาน, แปล
ชื่อผู้แต่งแอนโทนี่, สก๊อต ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์ พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHF5415.153 .อ85 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิวหย่งเซิง ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกBF636.A2 ห-ห 2561,158 ห337ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีการเรียนเก่ง : ฉบับ ติวเข้ม อ่านเสริม เพิ่มเกรด ด้วยตนเอง / โดย ครูแว่น โชติกานต์ เท...
ชื่อผู้แต่งโชติกานต์ เที่ยงธรรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2554.
เลขเรียกLB1060 ช823 2554,371.30281 ช823ห 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 สุดยอดวิธี สู่วิถี 100 ล้าน / นิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์
ชื่อผู้แต่งนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก650.1 น588ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นได้/ วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท 113, 2561
เลขเรียกPL4209.4 ว617ห 2561,158 ว354ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ / วินทร์ เลียววาริณ.
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 113, [2560].
เลขเรียก158.1 ว617ห 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1% รวย 99% จน เพราะอะไร / สุกิจ นวลจันทร์
ชื่อผู้แต่งสุกิจ นวลจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Maker, 2561
เลขเรียกBF637.S8 ส741 2561,158 ส741ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ไมล์ที่โลกจดจำ = Devoted / Dick Hoyt & Don Yaeger ; พาฝัน เจริญดี, แปล
ชื่อผู้แต่งฮอยท์, ดิค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Better, 2558.
เลขเรียกBF637.C5 ฮ161,796.0922 ฮ161ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กฎแห่งความสุข (ที่พ่อรวยไม่เคยสอน) / เรือรบ ; ภาพประกอบ, เปรมา จาตุกัญญาประทีป
ชื่อผู้แต่งเรือรบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2556
เลขเรียกBJ1588 ร-ส 2556,158.1 ร6117ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ / ภูริทัต รัศมีเพชร.
ชื่อผู้แต่งภูริทัต รัศมีเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2543.
เลขเรียกHF5386 ภ679ก 2543,158 ภ681ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : สูตรแห่งชัยชนะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในชีวิต = Strategies for succ...
ชื่อผู้แต่งดอร์แนน, จิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, [2545?]
เลขเรียก158.1 ด281ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : สูตรแห่งชัยชนะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในชีวิต = Strategies for succes...
ชื่อผู้แต่งดอร์แนน, จิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2550.
เลขเรียกBF 637 .S8 ด19 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ = Strategies for success/ จิม ดอร์แนน ;ผู้แปล ภูริทัต รัศมีเพชร.
ชื่อผู้แต่งDornan, Jim.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี., ปีลิขสิทธิ์2537.
เลขเรียกBF 637.S8 ด866ส 2537,658.409 /b ด195ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป = แดน ซิลลิแวน, แคเธอรีน โนบูระ ; รัชยา เรืองศรี, ผู้แปล [tex...
ชื่อผู้แต่งซัลลิแวน, แดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย), 2560.
เลขเรียกBF673.S8 ซ-ส 2560,158 ซ151ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา