Found: 7,324  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง157 นิทานมังกร สอนสร้างตัวให้รวยเร็ว / วิชัย ตระกูลพัฒนกร.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ตระกูลพัฒนกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good publishing, 2554.
เลขเรียก398.2 ว539ห2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กฎทองแห่งความสำเร็จในการทำงานแบบเครือข่าย = 16 Golden rules for networking / โดย เหรียญชัย นำชั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, [2549?].
เลขเรียกHF5386 ส728,658.4032 ซ239 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กฎอัจศรรย์แห่งจักรวาล / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บานานา, 2559.
เลขเรียกBJ1611.2 ว763 2559,158 ว38ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง165 เกร็ดสถิติจาก Harvard ที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ = Stats and curiosities from Harvard ...
ชื่อผู้แต่งโอ คอนเนล, แอนดริว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกHF5386 อ92,650.1 อ8ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง165 เกร็ดสถิติจาก Harvard ที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ = Stats and curiosities from Harvard b...
ชื่อผู้แต่งโอ คอนเนลล์, แอนดรูว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556.
เลขเรียกHF5386 อ964ห 2559,650.1 อ964 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง169 เคล็ดลับมัดใจเจ้านาย / อลัน อาร์ ชอนเบิร์ก.
ชื่อผู้แต่งชอนเบิร์ก, อลัน อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บีซิเนส เพรส , 2548.
เลขเรียก650.1 ช195ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง169 เคล็ดลับมัดใจเจ้านาย / โดย: อลัน อาร์ ชอนเบิร์ก ; แปลและเรียบเรียง วรหทัย ; [บรรณาธิการ] : พรลภ...
ชื่อผู้แต่งชอนเบิร์ก, อลัน อาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเออาร์ บิซิเนส เพลส, 2548.
เลขเรียกHF5549.5.L3 ช318,650.1 ช19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 วิธี การสร้างตัวตนในโลกโซเชียล / Astrub Knight
ชื่อผู้แต่งไนท์, แอสทูบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557
เลขเรียกHM742 อ962ส 2557,158.1 น978ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 สูตรเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน / ตฤนโชติ วิเศษสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งตฤนโชติ วิเศษสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
เลขเรียกBF637.S8 ต199ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น = The book of tests / Michael Nathenson, เขียน ; ชูชัย สมิทธิไ...
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบอสส์, 2530?
เลขเรียกBF176 น466ว 2530?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น = The book of tests / Michael Nathenson: เขียน ; ชูชัย สมิทธิ...
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยดวงกมลสมัย, [253-]
เลขเรียกBF636 น466
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น = The book of tests / Michael Nathenson: เขียน ; ชูชัย สมิทธิ...
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยดวงกมลสมัย, [253-]
เลขเรียกBF636 น466
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา