Found: 624  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิด การทำงาน และผลงานของนักออกแบบเรขศิลป์ : กรณีศึกษา ชัชวาล ขนขจี / แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ...
ชื่อผู้แต่งแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ในงบประมาณที่จำกัด = Study of graphic design with limited budget / ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ ปานประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ยาเพื่อคนไม่รู้หนังสือ = Symbolic design as insturction...
ชื่อผู้แต่งกานตนันต์ บูรณดิลก.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าชาวเขาเผ่าม้ง = The study of packaging graphic de...
ชื่อผู้แต่งนรชัย รัตนสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางในการออกแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา = A study of symbolic design for spo...
ชื่อผู้แต่งยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการค้าของสินค้าประเภทเครื่องประดับอัญมณีเพื่อการส่งออก = A stud...
ชื่อผู้แต่งรัชนีกร วงษ์สุวรรณ์.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มการออกแบบเวปไซด์ของสื่อมวลชนไทย = A study of web design direction for Thai mass medi...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมรัฐ นาควิเชียร.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างลวดลายด้วยเลเซอร์บนวัสดุชนิดต่าง ๆ / รัฐพงษ์ มะพันธ์
ชื่อผู้แต่งรัฐพงษ์ มะพันธ์
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย / นารี เหลืองวิ...
ชื่อผู้แต่งนารี เหลืองวิทิตกูล
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ลายมัดหมี่ด้วยเครื่องมือเชิงกราฟฟิก = The creation of mud-mee pattern by the use of gr...
ชื่อผู้แต่งฐานิศวร์ ฐิติกุลภิรมย์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม / ปฐวี ศรีโสภา = Lo...
ชื่อผู้แต่งปฐวี ศรีโสภา
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารผ่านปกซีดีเพลงอินดี้ / ปิยะรัตน์ เนตรไสว = Communication through CD covers of indie music...
ชื่อผู้แต่งปิยะรัตน์ เนตรไสว
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด / วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
ชื่อผู้แต่งวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
เลขเรียกTK5103.2 ว64 2561,621.382 ว696ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกมบบเลขนศิลป์และสิ่งพิมพ์สำหรับร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปวัยรุ่นปาล์ม = Printing graphic for Palm B...
ชื่อผู้แต่งกิตติวดี กุลบุญ.
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟฟิกเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์ / อุมาพร ประชาชิต.
ชื่อผู้แต่งอุมาพร ประชาชิต.
พิมพลักษณ์ศรีษะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ, 2557.
เลขเรียก741.6 อ46ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา