Found: 1,256  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD release 13 : begining / [editor : Poonsombut Arparatana]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์บริติช-อเมริกัน, [2538]
เลขเรียกT385 .อ55 2538,005.369 ส483อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD workshop : engineering model / สัญญา นามี, สิรภพ นิศวอนุตรพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสัญญา นามี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2551.
เลขเรียกT385 ส556น,006.68 ส555อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD ฉบับ Workshop for home design / ทัศน์ระวี ประไพพงษ์ และทีมงาน ; พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งทัศน์ระวี ประไพพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกT385 ท359,005.36 ท359อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD ฉบับพิสดาร release 10 / ประพัฒน์ อุทโยภาศ, ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534.
เลขเรียกT385 .ป453 2534,620.00420285 ป371อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutodesk inventor / สรณะ เสถบุตร
ชื่อผู้แต่งสรณะ เสถบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2547.
เลขเรียกT353 ส325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutodesk Inventor Professional / จตุรงค์ ลังกาพันธุ์, สมชาย ชูแก้ว
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ ลังกาพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกT353 จ138อ,620 จ37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutodesk Revit / วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอนจิเนียร์ แอนด์ อคิเตค พลัส, 2548.
เลขเรียกT385 ว6อ 2548,006.6 ว237อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutodesk revit architecture 2012 / วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ (1984), 2555.
เลขเรียก006.68 ว742อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutodesk revit Architecture 2012 : design without compromise / วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี อาร์ ดิจิตอล /โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2554.
เลขเรียกT385 ว67,006.68 ว743อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutodesk revit tips & tricks / วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984), 2559.
เลขเรียกNA2728 ว6อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBook 2001 : เทคนิคการผลิตหนังสือด้วยพีซี / ผู้เขียน มานิตย์ กริ่งรัมย์
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กริ่งรัมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bluesoft, ปีลิขสิทธิ์ 2544.
เลขเรียกT59.5 ม453,070.5 ม25บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCAD for geometric design / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : NECTEC, 253-?].
เลขเรียกT385 ค912 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD-ROM สอนการใช้โปรแกรม Macromedia Flash 4 [electronic resource].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2543.
เลขเรียกTR897.7 ซ6 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา