Found: 623  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง "วิวัฒนาการของอักษรโรมันและอักษรไทย" = Multimedia interactive design...
ชื่อผู้แต่งสมยศ ธเนศกลจักร์.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อเพื่อพัฒนาทางด้านทักษะและอารมณ์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = The design of m...
ชื่อผู้แต่งวิภา สิมศิริ.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอินโฟกราฟิกเรื่องมอนอรักษ์น้ำ = Infographic Design of save water in Naresuan University / จ...
ชื่อผู้แต่งจีรฉัตร บุญประคอง
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเช็ค / โดย พนิดา สกุลพิเชษฐรัตน์.
ชื่อผู้แต่งพนิดา สกุลพิเชฐรัตน์.
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเพื่อการเผยแพร่สำหรับโครงการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติชายหาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / โดย ...
ชื่อผู้แต่งจินตนา วิกันตานนท์.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเพื่อรณรงค์โฆษณาการอนุรักษ์ธรรมชาติของโครงการธิงค์เอิร์ธ = Advertising campaign to Think E...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ วงศ์พันธ์, 2510-
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ชาเพื่อสื่อสารรสและกลิ่น / วีรวรรณ์ จิรโศภิน = Graphic design on tea p...
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ์ จิรโศภิน, 2523-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูป ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในประเทศไทย / ลิตติพร ลิตติพานิ...
ชื่อผู้แต่งลิตติพร ลิตติพานิช, 2520-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย / มนฤดี มิตรเจริญถาวร = Graphic design on packages ...
ชื่อผู้แต่งมนฤดี มิตรเจริญถาวร
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม ประเภท เกมแสดงบทบาท / ชวนพ ชีวรัศมี = Graphic design for comp...
ชื่อผู้แต่งชวนพ ชีวรัศมี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค / ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ = Graphic...
ชื่อผู้แต่งภัทรพร อัฉริยะศิลป์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับร้านกาแฟพรีเมียมของคนไทยใน รูปแบบแฟรนไชส์ / อัครพล นาคสวัสดิ์ = Graphic desi...
ชื่อผู้แต่งอัครพล นาคสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวงดนตรีร็อคของไทยโดยใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่ / พรวิธิต แก้วชูศรี = Graphic desig...
ชื่อผู้แต่งพรวิธิต แก้วชูศรี
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวินโดว์-ดิสเพลย์ที่สื่อบุคลิกภาพจากแนวทางศิลปะไคเนติค / นวรัตน์ สิทธิมงคลชั...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ สิทธิมงคลชัย
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับเพลงลูกทุ่งเพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / ธีรพงศ์ ไศลสุข...
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ ไศลสุข
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา