Found: 505  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาด ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย = Integrated mark...
ชื่อผู้แต่งสายชล ดาษนิกร
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกHF5415.123 ส655ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวั...
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกHF5415.123 พ725ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ เอ็นบีที กรีน สถานีวิทยุโทรทัศ...
ชื่อผู้แต่งพิริยาภรณ์ วงศ์อุบล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกHD30.4 พ64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แส...
ชื่อผู้แต่งศรัญญา รัตนจงกล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค = Market...
ชื่อผู้แต่งสุธาวดี ขำสกุล
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกP96.M4 ส784ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของรถรางเที่ยวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ / เมธี แก้วสมจิตร์...[และคณะ].
ชื่อผู้แต่งเมธี แก้วสมจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2551.
เลขเรียก658.802 ม738ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเ...
ชื่อผู้แต่งเหมสุดา สันติมิตร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHD30.4 ห74 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ของชาติในโครงการรณรงค์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย / ศิร...
ชื่อผู้แต่งศิริพร วุฒิกุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของแอมเวย์ / จารุวรรณ เทพธานี =...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ เทพธานี, 2509-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ การสร้างและรักษาชื่อเสียงองค์กรสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อเผยแพร่และสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิต...
ชื่อผู้แต่งอริศรา จารุรัตน์
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารการตลาดของขนมขบเคี้ยว / นฤมล ทองเจริญชัยกิจ = Sna...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ทองเจริญชัยกิจ, 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม / พัตราภรณ์ หงษ์ทอง =...
ชื่อผู้แต่งพัตราภรณ์ หงษ์ทอง
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย 008 = Distribution channel strategy : เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ S...
ชื่อผู้แต่งธีระสานต์ จูงหัตถการสาธิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ, [2547?]
เลขเรียกHF5438.4 ธ678ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สารในรายการโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ขยะแยกประเภท / โกวิท สว่างวารีสกุล = Massage strategy of TV pr...
ชื่อผู้แต่งโกวิท สว่างวารีสกุล, 2505-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา