Found: 3,454  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 นาที เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม = Change your life in 3 minutes / หยางเข่อซิน, เขียน ; รุ่งอรุณ ส...
ชื่อผู้แต่งหยาง, เข่อซิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : be Bright, 2556, [2013]
เลขเรียกBF323.D5 ห232น 2556,158 ห462ส 2/2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานทำหรือไม่ / Joe Chang and Bryan Yao ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล
ชื่อผู้แต่งโจ, จาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559
เลขเรียกBF481 จ9ส 2559,158.7 จ8ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พลังมหัศจรรย์ / บัณฑิต อึ้งรังษี
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษ ผู้แต่ง
เลขเรียก158 บ259สม 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 กลเม็ดสร้างความสำเร็จให้เป็นจริง / สมิต อาชวนิจกุล
ชื่อผู้แต่งสมิต อาชวนิจกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : be Bright, 2553.
เลขเรียก158.1 ส312ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 กึ๋นแห่งศตวรรษใหม่ / พงษ์ ผาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งพงษ์ ผาวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987), 255?
เลขเรียกHF5549.5.P35 พ147,158 พ12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 กึ๋นแห่งศตวรรษใหม่ = 21st century skills / พงษ์ ผาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ ผาวิจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2553.
เลขเรียกBF632 .พ25 2553,158.1 พ25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี เอไอเอส ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา / สมชัย เลิศสุทธิวงค์.
ชื่อผู้แต่งสมชัย เลิศสุทธิวงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]
เลขเรียกBF637.ต4 ส426 2563,384.6 ส238ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วิธีเรียนเก่ง รวมสุดยอดเคล็ดลับเรียนเก่ง เร่งเกรด ด้วยตนเอง / โชติกานต์ เที่ยงธรรม
ชื่อผู้แต่งโชติกานต์ เที่ยงธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โสภณการพิมพ์, 2558
เลขเรียกLB1060 ช823 2558,371.30281 ช823ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วิธีเอาชนะโชคชะตา / บัณฑิต อึ้งรังษี
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550
เลขเรียกBF 637 .S8 บ114ม 2550,158.1 บ259ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 สิ่งที่ไม่ควรกระทำกับผู้อื่น/ [electronic resource] / กานธนิกา ชุณหะวัต.
ชื่อผู้แต่งกานธนิกา ชุณหะวัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาวิดา บุ๊คส์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 เคล็ดลับในการสร้างฝันให้เป็นจริง / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, 2554.
เลขเรียกBF637.S8 ด493ส 2554,154.63 ด217ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ความคิดพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ / ซูเหม่ยจิ้ง, ริวงาวะ มิกะ และ จางจวิน ; รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งซู, เหม่ยจิ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW TO, 2555.
เลขเรียกBF637.S8 ซ471ส,158 ซ75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา