Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง : รายงานผลการปฏิบ...
ชื่อผู้แต่งธีระพงษ์ เสาวภาคย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 338.1 ธ3711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แบคทีเรียบีทีจากงานวิจัยสู่เกษตรกร / โดย จริยา จันทร์ไพแสง ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียก579.3 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน / คณะกรร...
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียกภน 630.95936 อ154ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2530 / ฝ่ายโครงการและแผนงาน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2530.
เลขเรียกS544.5.T5 ว546 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและรูปแบบการตลาดเครือข่าย : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน / เ...
ชื่อผู้แต่งเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2548].
เลขเรียก338.16 ค752ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสและทางเลือกของเกษตรกรบนเส้นทางสายโซ่อุปทาน / บรรณาธิการ จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ; [กองบรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
เลขเรียกS542.T5 .อ92 2553,630 อ92อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา