Found: 1,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGame เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / [text] วิทยา ตันติเสวี เสรี โลกัตถจริยา
ชื่อผู้แต่งวิทยา ตันติเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2553
เลขเรียก658.456 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMegatrains for megavisions / สถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, [253-].
เลขเรียกHF5549.5.T7 ม717
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOur stories = จากก้าวที่หนึ่ง จนวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า/ กรุงไทยการไฟฟ้า.
ชื่อผู้แต่งกรุงไทยการไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงไทยการไฟฟ้า, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProcess design for new entrepreneur creation program / Teerasak Korkiatiwanich = การออกแบบกระบวนการ...
ชื่อผู้แต่งTeerasak Korkiatiwanich.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTraining handbook เทรนนิ่งแบบมืออาชีพ / มงคล กรัตะนุตถะ
ชื่อผู้แต่งมงคล กรัตะนุตถะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2556
เลขเรียกHF 5549.5.T7 ม114ท 2556,658.3124 ม22ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบการผสมผสานการเรียนรู้แบบกำกับตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับการฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม [electronic...
ชื่อผู้แต่งสิริกร กรมโพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการฝึกอบรมสำหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน/ อาชัญญา รัตนอุบล.
ชื่อผู้แต่งอาชัญญา รัตนอุบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2540.
เลขเรียกLC 451 อ614ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการประเมินหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ที่มีต่อผลการฝึกอบรม ของโรงงานอุตสาหกรรม / สุทธิมา ศิริคำห...
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ศิริคำหอม
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกHD37.T5 ส772ก 2542,658.3124 ส 759 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม [videorecording] / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร "วิธีคิดกระบวนระบบ" (Systems thinking) / คณะผู้จัดทำ, กิตติพงษ์ กิตยารักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก462,345.0234 ย349ก ล. 6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Team Learning) และ หลักสูตร การสร้างความร่วมมืออย่างมีประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก461,658.4022 ย349ก ล. 7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา