Found: 1,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโปรแกรมปฐมนิเทศพนักงานของ บริษัท ดีเอชแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด / โดย มนท...
ชื่อผู้แต่งมนทยา พะหูชนม์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก658.31242
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมศึกษาธิการอำเภอ ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก...
ชื่อผู้แต่งอำพร จิตรใจ.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก375 อ689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินและการควบคุมการฝึกอบรม = Evaluation and control of training / by A.C.Hamblin ; ผู้แปล ปรี...
ชื่อผู้แต่งแฮมบ์ลิน, เอ. ซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525.
เลขเรียก658.312404
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี พลตรี, 2501-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคเหนือ / ...
ชื่อผู้แต่งอุดม คำขาด
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคใต้ / พ...
ชื่อผู้แต่งพอทิพย์ เพชรโปรี, 2504-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออก ...
ชื่อผู้แต่งมานพ กมลนาวิน
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก / ...
ชื่อผู้แต่งวงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรม / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกHD69.P75 พ771ก 2553,658.404 พ38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมนักบริหารงานทางระดับสูง ของกรมทางหลวง / อภิสิทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียก658.3124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งวิรัลพัชร อินยาวิเลิศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 378.111 ว3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา / ณัฐชากานต...
ชื่อผู้แต่งณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก658.3124 ณ328ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจอิสระ บริษัท แอมแวย์ (ประเทศไทย) จำกัด / วัชรี พิรกิตติว...
ชื่อผู้แต่งวัชรี พิรกิตติวรกุล.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก658.312404 ว387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรชาวกัมพูชา ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชา...
ชื่อผู้แต่งบุญชู มั่งคั่ง.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก374.013 บ437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา