Found: 16,808  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วิธีสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ = 30 Tips for customer service / ทวีวรรณ กมลบุตร.
ชื่อผู้แต่งทวีวรรณ กมลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2554.
เลขเรียกHF5415.5 ท173 2554,658.812 ท57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 วิธีเพื่องานใหม่ที่ดีกว่า / อัจฉรี ; ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธัญญา พับลิเคชั่น, 25-
เลขเรียกHF5383 บ6,158 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ดลับ สู่การเป็นครูมืออาชีพ / ประยุกต์ ประทุมทิพย์.
ชื่อผู้แต่งประยุกต์ ประทุมทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียก371.11 ป17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ดลับสู่การเป็นครูมืออาชีพ / ประยุกต์ ปทุมทิพย์
ชื่อผู้แต่งประยุกต์ ปทุมทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2539
เลขเรียก371.1 ป464ส 2/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 กฎทอง สู่ความสำเร็จชีวิตทำงาน / วิชัย กอสงวนมิตร ; บรรณาธิการ : กรภัทร์ สุทธิดารา.
ชื่อผู้แต่งวิชัย กอสงวนมิตร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียก158.7 ว32ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 กฎทองสู่ความสำเร็จชีวิตทำงาน / วิชัย กอสงวนมิตร
ชื่อผู้แต่งวิชัย กอสงวนมิตร 2504-
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554
เลขเรียกBF 637 .S8 ว32ส 2554,158.7 ว32ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 วิธีคิดพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ / สมิต อาชวนิจกุล.
ชื่อผู้แต่งสมิต อาชวนิจกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกBF637.S8 ส462 2552,158.1 ส47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ : กลวิธีรับมือกับภาวการณ์คับขัน / ไพบูลย์ จินตกุล, เรียบเรียง ; ทองแถม นาถจำนง, วิจารณ์...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ จินตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534.
เลขเรียกHD30.28 พ978ก 2534,355.43001 พ978ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า / โดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกHD30.28 บ574 2543,355.4 .บ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 วิธี พิสูจน์ว่าคนอื่นมองคุณผิด/ วิภา ทิพวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิภา ทิพวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซทโฟร์ พริ้นติ้ง, 2557.
เลขเรียกHF5449.5.M63 ว-ส 2557,158.7 ว362ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ห้องต้องไม่ลืม / กรวรรณ คันโธ.
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ คันโธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
เลขเรียกNK2110 .ก45 2551,747.79 ก182ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา