Found: 3,634  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapan Salaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน / ภัทรพล เหลือบุญชู
ชื่อผู้แต่งภัทรพล เหลือบุญชู
เลขเรียก158.7
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapan Salaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน / บูม ภัทรพล เหลือบุญชู.
ชื่อผู้แต่งบูม ภัทรพล เหลือบุญชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกBF481 บ7จ 2558,158.7 ภ368จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJobs for teens... งานมันส์วันว่าง / ฐิตารีย์.
ชื่อผู้แต่งฐิตารีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Thai Union Graphic, [2552].
เลขเรียกHF5381 ฐ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
139
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องKaizen : วิธีการปรับปรุงที่ทุกคนทำได้ [videorecording] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI และ action plan : จัดทำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติการ (action plan) ให้ไม่พลาดเป้า / โดย ทองพันช...
ชื่อผู้แต่งทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555
เลขเรียกHD 30.28 ท19 2555,658.401 ท286ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLight up / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.
ชื่อผู้แต่งจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2548.
เลขเรียกHF5549 .จ655 2548,658.4 จ217ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLight Up / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.
ชื่อผู้แต่งจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHF5549 จ6ล 2549,658.314 จ646ล 2/2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLive Between the lines / สุเมธ ณรงค์ฤทธิ์ (ไซม่อน) ; บรรณาธิการ ตะวัน ทองไทย.
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ณรงค์ฤทธิ์ (ไซม่อน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2554.
เลขเรียกPL4209.4.ส754 ล93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLondon สอนระเบียบ / [BOOK] ภิญโญ บุญพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ บุญพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิด-คั้น-สด, 2550.
เลขเรียก378.365
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagical moments at Walt Disney World / Anya [นามปากกา]
ชื่อผู้แต่งอัญญพร ซื่อพัฒนะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัน, 2561
เลขเรียกLB2375 อ-ม 2561,158.7 อ543ม 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaster of one page summary เปลี่ยนยากเป็นง่าย ด้วยการคิดบนกระดาษ 1 ใบ ที่คนญี่ปุ่นใช้ / ศุภวิทย์ ภาษ...
ชื่อผู้แต่งศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัทไอแอมเดอะเบสท์, 2561.
เลขเรียกBF481 ศ727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMegatrains for megavisions / สถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, [253-].
เลขเรียกHF5549.5.T7 ม717
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMr.Pig 3 ชีวิตต้องสู้ แม้ไม่หมูก็อย่าได้แคร์ / GOD เขียน ; ประทุมพร ตั้งกุลธวัช แปล
ชื่อผู้แต่งก๊อด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2554
เลขเรียก158.7 ก194ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMr.Pig งานหมูหรืองานหนักเราก็รักที่ทำงาน (มั้ง?) / God เขียน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.
ชื่อผู้แต่งก๊อด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2551.
เลขเรียกHF5549 ก53,158.26 ก345ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา