Found: 1,272  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจใจ = Key to your heart / สิริมตี นิมมานเหมินทร์. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งสิริมตี นิมมานเหมินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551.
เลขเรียก294.3444
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุศโลบายการบริหารระบบกรรม และการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, [2551].
เลขเรียกBF1045.K37 อ472 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนตายค่อยมาคุยกัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์
ชื่อผู้แต่งชาย กิตติคุณาภรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, 2551.
เลขเรียกBQ4570.L5 ช523,158 ช523ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อร่างสร้างใจ / พระไพศาล วิสาโล.
ชื่อผู้แต่งไพศาล วิสาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2552.
เลขเรียกBQ4138.T5 พ355ก,294.304 พ982ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวผ่านความรุนแรง / ประมวล เพ็งจันทร์.
ชื่อผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกBQ4570.V5 ป349ก,294.343 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวสู่ชีวิตใหม่ สุขใจในร่มธรรม / เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี มีเดีย, 2553
เลขเรียกBF 575 .H27 ว37ก 2553,294.34 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวให้ข้ามผ่านให้พ้น / สิทธา วรรณสวาท.
ชื่อผู้แต่งสิทธา วรรณสวาท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.
เลขเรียกBQ4570.L5 ส63ก 2554,294.3144 ส719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไปข้างหน้า / พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ป.ธ.9).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ป.ธ.9).
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์ , 2504.
เลขเรียกBF637 พ4ก 2504
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขยันทำควาดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว / โดย พระครูใบฏีกา อำนาจ โอภาโส.
ชื่อผู้แต่งพระครูใบฏีกา อำนาจ โอภาโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนเผยแพร่พระสัทธรรมวัดพระธาตุผาแก้ว, 2554.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ46 2554,294.3144 พ265ข 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของฝากจากหลวงปู่ / รวมธรรมบรรยาย ติช นัท ฮันห์
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัม, 2554.
เลขเรียกBQ 4068 ต389ข 2554,294.3444 น398ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอให้โชคดีมีสุขทุก ๆ วัน / ชุติปัญโญ, กิตติเมธี และธรรมรตา
ชื่อผู้แต่งชุติปัญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิบาน, 2555
เลขเรียกBQ4570.L5 ช73 2555,294.3444 ช616ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขันติบารมี : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / ฉันทนา อุตสาหลักษณ์ แต่ง.
ชื่อผู้แต่งฉันทนา อุตสาหลักษณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546].
เลขเรียกBQ4570.T6 ฉ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมปัญญาจากชาดก / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, 2556.
เลขเรียก294.304 พ334ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดจากขุนเขา / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ชื่อผู้แต่งขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูตะวัน, 2562.
เลขเรียก158 ข455ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา