Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว : ความเชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวเมืองและชาวชนบท / มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราขภัฎสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2555 : 25-26 เมษายน 2555 ณ โ...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง (2555 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์, 2555
เลขเรียกSB191.R5 ส615ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดินทางกับความรัก / นิติพงษ์ ห่อนาค ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งนิติพงษ์ ห่อนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2545
เลขเรียกG465 น585ด 2545,910.4 ด921
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา