Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealth risks of energy technologies Curtus C Travis and Elizabeth L
ชื่อผู้แต่งTravis, Curtis c.
พิมพลักษณ์Etnier Banlder : American Association for the Advancement of Science, 1983
เลขเรียก621.48 Tr782H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดการกัดกร่อนภายในท่อเหล็กกล้าโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา / ชวณัฎฐ์ คงธนคณา = Corrosio...
ชื่อผู้แต่งชวณัฎฐ์ คงธนคณา
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ใช้งานทางการแพทย์ / สุนันทา ภูงามนิล = As...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ภูงามนิล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแบบจำลองการสะสมตัวของแอโรซอลในโปรแกรม ART Mod 2 / วศิน เวชกามา = Improvement of aerosol d...
ชื่อผู้แต่งวศิน เวชกามา ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี / วารุณี เตยโพธิ์ = Develop...
ชื่อผู้แต่งวารุณี เตยโพธิ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคเพื่อระบุตำแหน่งของต้นกำเนิดกัมมันตรังสีที่ปราศจากการดูแล / ร้อยเอกเกดิษฐ์ ใจดี = Dev...
ชื่อผู้แต่งเกดิษฐ์ ใจดี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขัน...
ชื่อผู้แต่งกานต์วลี พังชา
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ดินและแร่ธาตุต่าง ๆ ชนิดในการขจัดกากของเหลวกัมมันตรังสี = Study of the utilizat...
ชื่อผู้แต่งมัทนา ประทีปเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะสมของสังกะสีในปะการังเขากวางโดยใช้สังกะสี - 65 เป็นเรดิโอเทรเซอร์ / อนันท์ โอมณี = Bioaccumula...
ชื่อผู้แต่งอนันท์ โอมณี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาประสิทธิภาพในการวัดรังสีแกมมาสำหรับตัวอย่างที่มีลักษณะทางเรขาคณิตต่าง ๆ กันโดยใช้โปรแกรมสำเร็จร...
ชื่อผู้แต่งเจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมโบรมีน-82 ในรูปของโบรโมเบนซีนสำหรับใช้เป็นสารรังสีติดตาม / ธเนศ ดวงตา = Preparation of bro...
ชื่อผู้แต่งธเนศ ดวงตา
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย / สุธิดา มานิ...
ชื่อผู้แต่งสุธิดา มานิตย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับก๊าซเรดอนในที่อยู่อาศัยและมะเร็งปอด ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Associa...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2550?]
เลขเรียกRes Rep W 20.5 พ12วค 2550,ภน 546.756 พ128ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การออกแบบและผลิตตู้ตะกั่วสำหรับเก็บสารกัมมันตรังสี = Design and production of l...
ชื่อผู้แต่งสมสกุล ธรรมวิจิตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกW20.5 ส286ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา