Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร = Resource allocation models / พัชราภรณ์ เนียมมณี
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เนียมมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกT57.7 พ518 2556,519.72 พ62ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานแมทแลบ = MATLAB fundamentals / ปราโมทย์ เดชะอำไพ, นิพนธ์ วรรณโสภาค
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQA297 ป-พ 2560,005.36 ป451พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสนับสนุนการเลือกใช้แผ่นกรองอากาศสำหรับห้องสะอาด / อภินันท์ ชวดชุม = An air filter selection sup...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ชวดชุม
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การหมุนของวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยทิศทางของการประมาณจำนวนจุดสุดขีดน้อยสุดในสองมิติและสามมิติ / ว...
ชื่อผู้แต่งว. เวียงสมุทร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอสมการสมเหตุสมผลและการแปลงเพื่อหาผลเฉลยสำหรับปัญหาการกำหนดงานนัยทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ / สายฝน เท...
ชื่อผู้แต่งสายฝน เทียมแก้ว
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา