Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ 7 เรื่องทิศทางเศรษฐกิจทางทะเลของไทยและการพัฒนากองทัพเรือใน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของกองทัพเรือ (ครั้งที่ 7 : 2556 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, 2556.
เลขเรียกVA665 ก475ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและกิจการทหารเรือไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ / มลิวัลย์ คงเจริญ.
ชื่อผู้แต่งมลิวัลย์ คงเจริญ.
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการทหารเรือไทย / พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์
ชื่อผู้แต่งแชน ปัจจุสานนท์ พล ร.ต. 2447-2525.
พิมพลักษณ์พระนคร : อรุณการพิมพ์, 2541 [1998]
เลขเรียกDS574 ช791ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 3 / พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
ชื่อผู้แต่งทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ พลเรือเอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบัญชาการกองทัพไทย, 2560
เลขเรียกDS571 ท56 2560,959.3 ท575ล ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม... / พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ text
ชื่อผู้แต่งทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ พลเรือเอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2558
เลขเรียกDS571 ท5ล 2558,959.3 ท226ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา