Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มอาการเมตาบอลิกและสารบ่งชี้การอักเสบในเด็กและวัยรุ่นอ้วน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ลำดับที่...
ชื่อผู้แต่งวัชรีวรรณ สนธิชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WS 20 ว212สก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์น้ำหนักเด็กแรกคลอดและกลุ่มอาการอ้วนลงพุง : รายงานการวิจัย = The cohort study in ...
ชื่อผู้แต่งกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ก234ฤก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับของ interleukin-18 ในพลาสมาของผู้ป่วย metabolic syndrome = The Study of plasma interleu...
ชื่อผู้แต่งศิรินทรา ขวัญชู
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวทันโภชนาการกับชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย / บรรณาธิการ : อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกRJ206 ก535 2553,WS130 ก6 2553,649.3 ก535
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา