Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuslim worship sites in Thailand / Middle east division, Department of South Asian, Middle east and ...
ชื่อผู้แต่งMinistry of foreign affairs of the kingdom of thailand Middle east division, Department of south asian, Middle east and african affairs
พิมพลักษณ์Bangkok : Ministry of foreign affairs of the kingdom of Thailand, 2007
เลขเรียก297.65 M454M 2/2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe hidden words of Bahá'u'lláh = พระวจนะเร้นลับของ พระบาฮาอุลลาห์ / The Spiritual Assembly of the B...
ชื่อผู้แต่งThe spiritual assembly of the baha'is of thailand
พิมพลักษณ์United States : The National Spiritual Assembly of the Baha'is, 1994.
เลขเรียก297.2 T413T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม / โรสนี บินสะมะแอ = A deve...
ชื่อผู้แต่งโรสนี บินสะมะแอ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดกำเนิดอิสลามภายใต้คำอธิบายของสังคมไทย = The development of writing on Islamic history in Thai so...
ชื่อผู้แต่งอามีน ลอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ๊อฟเซ็ท, 2556
เลขเรียกBP166 อ-จ 2556,297.1 อ639จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉีกแผ่นดิน : อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย = Tearing apart the land : Islam and legit...
ชื่อผู้แต่งแม็กคาร์โก, ดันแคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2555.
เลขเรียกDS588.ต8 ม82,303.6 ม852ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะวัฒนธรรม : คู่มือการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2552.
เลขเรียกDS588.ต8 ท62,297.2 ท111 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดฟัตฮัลบารี เขตบางกะปิ กรุงเทพม...
ชื่อผู้แต่งวาริด เจริญราษฎร์ ผู้วิจัย
เลขเรียก297.5 ว481ป 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมบางกอกน้อย : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง / ส...
ชื่อผู้แต่งสำราญ ผลดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกHN40.M6 ส698ม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย / วรเดช อมรวรพิพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียกBL80.2 ว577,200 ว73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรรพเสียงแห่งอิสลามในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ =...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โครงการภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกBP63.A38 ส4 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย = understa tanding anti-islam sentiment in thailand / ดอน ปาทาน ,...
ชื่อผู้แต่งดอน ปาทาน.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฟอรั่ม, 2561.
เลขเรียก207.5 ด14ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สุดปรารถนา นีละไพจิตร...
ชื่อผู้แต่งสุดปรารถนา นีละไพจิตร
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสี่สิบฮะดีษ : ว่าด้วยคุณธรรมและรหัสยะพร้อมคำอรรถาธิบาย = 40 Hadith / นิพนธ์โดย อิมาม รูฮุลลอฮฺ อัล...
ชื่อผู้แต่งโคมัยนี, รูฮุลลอฮ์ ค.ศ. 1901-1989.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ, 2552.
เลขเรียกBP135.A2 ค94ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรมุสลิมข้ามชาติกับความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษากรณีองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งซาอุดีอาระเ...
ชื่อผู้แต่งฮาฟีส สาและ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าใจ เข้าถึง อิสลาม / [อิทธิ มหัตธีระ].
ชื่อผู้แต่งอิทธิ มหัตธีระ
พิมพลักษณ์[ยะลา : จังหวัดยะลา] 2551.
เลขเรียกBP42 อ723ข 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา