Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม / กรรณิการ์ เชิงยุทธ์
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ เชิงยุทธ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินองค์กรส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น / ประสิทธิ์ ลีระพั...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ลีระพันธ์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2541?]
เลขเรียกW20.5 ป415ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม / ณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค =...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใน...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ 2512-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลในประเทศไทย / สุดารัตน์ ลิ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ลิจุติภูมิ, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมโดยอาศั...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. กองอาชีวอนามัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกW20.5 ส639ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา