Found: 1,002  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"88 ปี อาจารย์สตางค์" / จัดทำโดย ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2550.
เลขเรียกWZ100 ส171 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดีและเก่ง" : ธีรลักษณ์ สุทธเสถีบร / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555, [2012]
เลขเรียกWZ112.5.D3 ด611 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / จัดทำโดย บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : เดือนตุลา; 2557.
เลขเรียกKPT110.A4 ป679 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''เหมา'' เรื่องที่คุณไม่รู้ = MAO : the unknown story / จุง ชาง, จอน ฮัลลิเดย์ เขียน ; อายุรี ชีวร...
ชื่อผู้แต่งจุง, ชาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
เลขเรียกDS778.ห7 จ73 2552,923.151 จ42ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก, 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560.
เลขเรียกCT1548.A4 ห159 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ โด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560
เลขเรียกLB2383.T4 ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ไมล์ที่โลกจดจำ = Devoted / Dick Hoyt & Don Yaeger ; พาฝัน เจริญดี, แปล
ชื่อผู้แต่งฮอยท์, ดิค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Better, 2558.
เลขเรียกBF637.C5 ฮ161,796.0922 ฮ161ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กุนซือจีนยอดอัจฉริยะ วัชระ ชีวะโกเศรษฐ [Text]
ชื่อผู้แต่งวัชระ ชีวะโกเศรษฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2556
เลขเรียกDS734 ว382ส 2556,920.051 ว212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กุนซือจีนยอดอัจฉริยะ / วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.
ชื่อผู้แต่งวัชระ ชีวะโกเศรษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกJQ1518 .ว62 2555,923.2 ว382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ยอดผู้นำแผ่นดินจีน / สุขสันต์ วิเวกเมธากร.
ชื่อผู้แต่งสุขสันต์ วิเวกเมธากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2539.
เลขเรียกDS734 ส743ส 2539,658.4092 ส743ส3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ศอหาบะฮฺ ผู้ได้รับสัญญาสวรรค์ / มันศูร อับดุลลอฮฺ ; ลำธาร์ ณ บางแก้ว, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งมันศูร อับดุลลอฮฺ
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2553.
เลขเรียกBP75.5 ม63ส 2553,297.648 ม115ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2550, [2007]
เลขเรียกT39 น383 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ควง อภัยวงศ์ / โดยคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช.
ชื่อผู้แต่งกัลยา โสภณพนิช คุณหญิง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกDS578.32.K81 ก217 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ควง อภัยวงศ์ / โดย กัลยา โสภณพนิช
ชื่อผู้แต่งกัลยา โสภณพนิช คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปัตย์, 2549, [2006]
เลขเรียกDS578.32.K88 ก399ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา