Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEdgar Cayces millemnium porptiecies / Thurston Mark A.
ชื่อผู้แต่งThurston Mark A.
พิมพลักษณ์New York : Barnes &Noble , 1994.
เลขเรียก133.5 T546E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษ์งาม ยามดี : ไขความลับกฤษ์ยามอันเป็นมงคล สู่โชคลาภวาสนา/ สมบัติ จำปาเงิน.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2549.
เลขเรียกBQ 4990.T5 ส254ฤ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์โชคชะตาและกระบวนการช่วยเหลือด้านจิตใจ / เรวดี สกุลอาริยะ = Fortune telling and psychologi...
ชื่อผู้แต่งเรวดี สกุลอาริยะ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร / สุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ = Musical creation of lu...
ชื่อผู้แต่งสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ / อาทิตยา เข็...
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา เข็มทอง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา / อชิรพจณิชา พลายนาค = Astrology as a means of d...
ชื่อผู้แต่งอชิรพจณิชา พลายนาค
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินน้ำแล้วดวงดี / นันทวัฒน์ มั่นคง เขียน
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ มั่นคง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกBF1714.ท9 น635,133.5 น424ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์โหราศาสตร์ : โหราศาสตร์สากล ยูเรเนียน และดาราโหราศาสตร์ / ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ.
ชื่อผู้แต่งภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่มด, 2555.
เลขเรียกBF1655 ภ335,133.503 ภ287ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณเป็นใครในคน 13 แบบ / มิยาซาคิ มิวะ ; นพัฒน์ หัทยานันท์, แปล
ชื่อผู้แต่งมิยาซาคิ, มิวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560
เลขเรียกBF636.A2 ม-ค 2560,155.2 ม579ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2560.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ด211ช,005.3684 ด211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพนายสุพรรณ อยู่เกษ ตช.ทม.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2512.
เลขเรียกBF1714.B7 ง319 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรทีปนี / สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส.
ชื่อผู้แต่งปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, 2333-2396.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสมเด็จพระสังฆราช 17, 2534.
เลขเรียกBF1714.ท9 ป64,133.5 ป169จ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูดวงชะตา รู้อนาคต / ชัชวัส พรหมเมกาพัฒพยากรณ์
ชื่อผู้แต่งชัชวัส พรหมเมกาพัฒพยากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2559, [2016]
เลขเรียกBF1708.8.T5 ช357ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งชื่อ คุณครูสอนไว้ ให้ฐานะมั่งมีมั่นคง / ช่อ ณัฐปภัชญา
ชื่อผู้แต่งช่อ ณัฐปภัชญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, 2554.
เลขเรียกCS3035.T5 ช314ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา