Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน / นิยม รัฐอมฤต text
ชื่อผู้แต่งนิยม รัฐอมฤต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกJS7353.A2 น64 2560,352.1451 น641ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับขึ้นงานสำหรับเครื่องตัด Water Jet = Designing and developing the work pie...
ชื่อผู้แต่งกันตพงศ์ ศิริพงศ์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2560
เลขเรียกปพ 670.42 ก389ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที / ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช, หัวหน้าโครงการ/บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560.
เลขเรียกDS586.7 .จ62 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินตะกอนและโลหะหนักในดินตะกอน : กรณีศึกษาในทะเลสาบสงขลา = Sediment and Heavy Metals in Sediment : A ...
ชื่อผู้แต่งศิริพร ประดิษฐ์
พิมพลักษณ์สงขลา: สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียกTD423 ศ463ด 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการ, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกWS320 ป525 2560,612.0152 ป525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอวสานละครแห่งชีวิต / ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
ชื่อผู้แต่งไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามพาร์ค บางกอก, 2560.
เลขเรียกCT1548.ช9 ช912,923.8593 ช912อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง = Basic Theory and Practice for Water ...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา ติสสะมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกTC513.T5 อ46 2560,333.91 อ253น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา