Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiomechanics of the upper limbs : mechanics, modeling, and musculoskeletal injuries / Andris Freiv...
ชื่อผู้แต่งFreivalds, Andris.
พิมพลักษณ์Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2011.
เลขเรียกRD557 F7 2011,WE805 F866b 2011,617.574 Fr866B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความชุกและความเสี่ยงจากการบาดเจ็บสะสมในช่างตอกลายแผ่นภาพอะลูมิเนียม หัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพ...
ชื่อผู้แต่งเมธินี นัสสาสาร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความชุกและความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานในผู้ประกอบอาชีพช่างทอผ้า = The Survey of prevalence a...
ชื่อผู้แต่งวรรณิกา นวลตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความถี่และความเสี่ยงของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่เกิดจากการทำงานในช่าง...
ชื่อผู้แต่งอัมรินทร์ ไชยเนตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการยกในกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า = Risk assessment for manual han...
ชื่อผู้แต่งพัทธนันท์ รุ่งเรืองวรนนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความชุกและความเสี่ยงของการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง ในผู้ประกอบอาชีพช่างทำร่ม แผนกการทำโครงร่มศูนย์อุตสาหก...
ชื่อผู้แต่งปาริฉัตร ชัยพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา