Found: 371  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Guide to proper usage of spoken Chinese = Han yu kou yu zhi yin / Tian Shouhe.
ชื่อผู้แต่งTian, Shouhe.
พิมพลักษณ์Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue chu ban she, 1993.
เลขเรียกPL1137.S6 T5 1992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Survey of China / Ning Jiming.
ชื่อผู้แต่งNing, Jiming.
พิมพลักษณ์[China] Beijing :Beijing Language and Culture University Press, 2017.
เลขเรียกPL1128 N714 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced Chinese course= Hanyu gaoji jiaocheng/ Yao Dianfang
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, 1992
เลขเรียกPL1129.E5 H37 1992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced spoken chinese part two. / Zu Renzhi and Ren Xuemei.
ชื่อผู้แต่งRenzhi, Zu and ren xuemei.
พิมพลักษณ์China: Peking University Press, 2005.
เลขเรียกPK1121 R424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaHan yu kuai yi tong : Chu ji kou yu ting li = Speedy Chinese learning : elementary speaking & list...
พิมพลักษณ์[Beijing : Peking university press] , 2002
เลขเรียกPL1128 L5 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaHan yu yue du jiao cheng = Hanyu yuedu jiaocheng / Peng Zhiping, Zhao Dongmei bian
ชื่อผู้แต่งPeng, Zhiping
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 1999
เลขเรียกPL1128 H254 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAhong wen ji chu du ben = An elementary Chinese reader / Wang Zhirong.
ชื่อผู้แต่งWang, Zhirong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1129.E5 W421 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaJing mao gao ji Han yu kou yu = Business Chinese (Advanced) / Huang Weizhi, Huang Xizhi bian zhu ...
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2000
เลขเรียกPL1129.E5 H82 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaLu : duan qi su cheng wai guo ren han yu hui hua ke ben = Chinese conversation for foreigners / z...
ชื่อผู้แต่งZhao jinming
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2002
เลขเรียกPL1125.E6 Z42 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaWai guo ren shi yong sheng huo Han yu / Wu De'an, Meng Cong bian zhu ; Oubi'er shen ding = Practic...
ชื่อผู้แต่งWu, De'an
พิมพลักษณ์[Beijing] : Peking university press, 2004
เลขเรียกPL1129.E5 W83 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaWen hua zhongguo : Zhongguo wen hua yue du jiao cheng I = Cultural interpretations of China : an a...
ชื่อผู้แต่งWang, Hailong
พิมพลักษณ์Peking : Peking University Press, 2002
เลขเรียกPL1129.E5 W35 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaXin biao zhun Han yu. Chu ji pian = New standard Chinese. Elementary level / zhu bian Fang Ming...
พิมพลักษณ์Peking : Peking university press, 2004
เลขเรียกPL1128 X55 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yu yan ji chu jiao cheng / Xiao Li bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1128 B36 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yu yan jiao cheng = Baokan yuyan jiaocheng / Bai Chongqian, Zhu Jianzhong bian.
ชื่อผู้แต่งBai, Chongqian.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1999.
เลขเรียกPL1115 B34 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yue du jiao cheng = Baokan yuedu jiaocheng / Peng Ruiqing, Wang Shixun, Liu Qian'gong bian...
ชื่อผู้แต่งPeng, Ruiqing.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1999.
เลขเรียกPL1128 P36 1999,495.186 P398B 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา