Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวการบำบัดที่เน้นการยอมรับและความมุ่งมั่นแบบสั้นต่อความวิตกกัง...
ชื่อผู้แต่งสืบพงศ์ ฉัตรธัมมลักษณ์ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบกลุ่มต่อการเพิ่มพูนสันติภาวะโดยมีเมตตาเป็นตัวแปรสื่อ/ ดลดาว ปูร...
ชื่อผู้แต่งดลดาว ปูรณานนท์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโยนิโสมนสิการที่มีต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเป...
ชื่อผู้แต่งเพริศพรรณ แดนศิลป์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบรายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งกล่องเสียง ช่องคอส่วนล่างแล...
ชื่อผู้แต่งนันทนา แวงนอก
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / ธัญช...
ชื่อผู้แต่งธัญชนก เต่าทอง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / รัตน...
ชื่อผู้แต่งรัตนา พันจุย
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ เท่าทัน ค้นหา ความลับแห่งจิตใจ สู่เส้นทางของความสำเร็จ = "Kokoro no jidai' to kyoiku" / ม...
ชื่อผู้แต่งโอซาวะ, มากิโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกBF713 อ92ร 2552,150 อ968ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา