Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2552, [2009]
เลขเรียกBQ4380 ส243ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเจริญสติปัฏฐาน 4 / พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ชื่อผู้แต่งพระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี, 2552.
เลขเรียกBQ5630.S2 พ358ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา