Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา ; กรภัทร์ สุทธิ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกHF5549.5.J62 ส635,658.306 ส34ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ : ข้อมูลพื้นฐานจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2554.
เลขเรียกLC1034 ป521,371.2 ส126 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินบัญชียา จ (2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 = Evaluation of high-co...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [2554]
เลขเรียกRS79 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา