Found: 262  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / คำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2534.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ333อ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ(พันธ์ อินทผิว)
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2555.
เลขเรียกBQ5630.S16 ห313อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตโชกสิณของพระพุทธเจ้า / จรูญ วรรณกสิณานนท์ [text]
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2553.
เลขเรียกBQ5630.V5 จ175 2553,294.353 จ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดการฝึกสติ : โดยทำความรู้สึกตัวอย่างเดียว / อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
ชื่อผู้แต่งอุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
พิมพลักษณ์แพร่ : กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดแพร่แสงเทียน, 2554
เลขเรียกBQ5611.S16 อ-ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน เรียบเรียงจาก โอวาท 4 พรรษา / ของ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์...
ชื่อผู้แต่งพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) 2449-2504.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2536.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ414น 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และ Panditarama : a Yogi's handbook / อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มห...
ชื่อผู้แต่งอัคคมหาบัณฑิต, ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : สหธรรมิก, 2550.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ46น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง覺照在當下 : 南傳女修行人的殊勝法教 / 紀.那那蓉(Kee Nanayon)著 ; 釋見諦譯 = Pure and simple : teachings of a Thai Buddhist La...
ชื่อผู้แต่ง紀.那那蓉
พิมพลักษณ์臺北市 : 橡樹林文化出版 : 家庭傳媒城邦分公司發行, 2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา