Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 แผ่นดิน / ไทยน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ 2460-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกDS570.3.A1 ส47 2554,959.35 ท96ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnchanting Laos / Mick Shippen.
ชื่อผู้แต่งShippen, Mick.
พิมพลักษณ์Bangkok : Asia Books, c2011.
เลขเรียกDS555.382 .S55 2011,915.9404 S557E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ห้องภาพเมืองสุรินทร์ = Surin history : surin gal...
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สำนักงานจังหวัดสุรินทร์, 2557
เลขเรียกDS589.N65 ป 2557,959.3 ป171
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมินามอำเภอปากเกร็ด = Place Names of Pakkred, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียกDS589.N61 พ757ภ 2553,959.319 พ382ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ชนเผ่า : ศิลปวัฒนธรรมในอ้อมกอดแห่งขุนเขา / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน สารา, 2555.
เลขเรียกDS569 ช489,ภน 305.8 ช234ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าที่และผีปู่ย่า : พลวัตของความรู้ชาวบ้านอำนาจและตัวตนของคนท้องถิ่น / อานันท์ กาญจนพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกGN472.8 อ6จ 2555,390.95935 อ63จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย / บรรณาธิการ, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกDS566.2 ป759,915.93 ป83ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องดีๆ ที่บ้านเรา / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย} 2555.
เลขเรียกPL4209 ร84,390.09593 ร6112 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสวนาสัญจร ชุมชนตลาดริมน้ำ : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต / มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์
ชื่อผู้แต่งมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2548.
เลขเรียกNA9053.C6 ม164,915.9337 ม151ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา