Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องสูบน้ำที่ขับดันด้วยความร้อนที่ใช้ฮีดเตอร์ = Feasibility study of a he...
ชื่อผู้แต่งเทพฤทธิ์ หนูนุ้ย
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินซีเมนต์ที่ใช้ดินตะกอนประปาผสมกับดินเหนียว = Properties of soil-cement bric...
ชื่อผู้แต่งวินัย ชัยเพชร
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน, 2552.
เลขเรียกTD745 ต367 2552,WA788 ต367 2552,628.168 ต367 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน ปีงบประมาณ 2551 / ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ... [และคนอื่น...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม, 2552.
เลขเรียกTD313.T5 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา