Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ = Cultural diversity in pluralistic society / ชูพินิจ เกษม...
ชื่อผู้แต่งชูพินิจ เกษมณี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555
เลขเรียกGN365 .ช73 2555,วจ 306 ช74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธเศรษฐ...ใน..ธรรมศาสตร์ / พระอาจารย์อารยวังโส
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์อารยวังโส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารยวังโสเพื่อการสืบอายุพระพุทธศาสนา, 2555.
เลขเรียกBQ4570.E25 พ418,294.33785 พ171พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปัญหาสารเสพติด / ผู้วิจัยและเรียบเรียง, อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกRM328 .อ64 2555,ส.ร. WM 270 อ262ว,362.29 ว576 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอนาคตไทย ... เราเลือกได้ [interactive multimedia] = Thailand at the crossroads / บรรณาธิการ สุนทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2555.
เลขเรียกHC445 อ175 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตไทย ... เราเลือกได้ = Thailand at the crossroads / บรรณาธิการ สุนทรี ปานนิลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2555.
เลขเรียกHC445 อ175 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องดี ๆ ที่คนไทยไม่อยากรู้ / ธรรมชีวี วัฒนา
ชื่อผู้แต่งธรรมชีวี วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นารายณ์ทรงครุฑ, 2555.
เลขเรียกJQ1749.A15 ธ329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา