Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำลายจำนำข้าว แต่ฆ่าชาวนา / ผู้แทน ลูกชาวนา text
ชื่อผู้แต่งผู้แทน ลูกชาวนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : D.D.D, 2560
เลขเรียกSB293 ผ-ท 2560,338.18 ผ749ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล : กรณีศึกษา การแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน / นันทิยา...
ชื่อผู้แต่งนันทิยา ทองคณารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2560.
เลขเรียกHD 9066 .T52 น115 2560,633.18 น431บ
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าระหว่างประเทศ, 2560
เลขเรียกSB191.R5 ก-ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา