Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก = Beyond religion : ethics for a whole world / องค์ทะไลลามะ ; ...
ชื่อผู้แต่งเท็นซิน กยัตโส ทะไลลามะที่ 14 ค.ศ. 1935-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2562.
เลขเรียกBJ 1012 อ12 2562,205 ท592ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนาศึกษา : ยุคปัญญาประดิษฐ์ / สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์เนชั่นแนลบุคส์, 2562.
เลขเรียกBL48 .ส42 2562,200 ส165ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส = Post secular society /$พิพัฒน์ พสุธาชาติ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2562.
เลขเรียกBL60 ฮ352 2562,201.72 ฮ352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทพปกรณัมอินเดีย : นิทาน สัญลักษณ์ และพิธีกรรม จากดินแดนอนุทวีป = Indian mythology : tates, symbols,...
ชื่อผู้แต่งเทวทัตต์ ปัตตะไนก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2562.
เลขเรียกBL2001.3 .ป633 2562,294.5 ท57ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา