Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้สายใยชีวิต : ศิลปะกับความศักดิ์สิทธิ์ / จอห์น เลน เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์ แปล
ชื่อผู้แต่งเลน, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก, 2548.
เลขเรียกN72.R4 ล783,704.948 ล783ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดทางศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ / โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ; ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกR852 น927ก,W20.5 น927ค 2548,610.72 น927 2548 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา / โดย คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา], 2548.
เลขเรียกBL65 ผ932 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา