Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2556 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 2556.
เลขเรียกZ669.7 ก482ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 / โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2556 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกZ669.7 ก482ร ครั้งที่ 3 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมริชมอน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่2 : 2556 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQ179.9 ก475ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา