Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำ กุญแจไขอาเซียน / กิตติ ประเสริฐสุข และคณะ.
ชื่อผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 2556.
เลขเรียกJZ 5490 ก234ห 2556,341.2473 ก672ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพยาบาล = Nursing administration / อมร สุวรรณนิมิตร
ชื่อผู้แต่งอมร สุวรรณนิมิตร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2556
เลขเรียกRT89 อ275 2556,WY 105 อ16ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลมหาราชนคร...
ชื่อผู้แต่งรัชรีย์ พัฒนนิรมาน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ร212ก 2556,ว/ภน 658.40714 ร112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับเขย่าโลก = Wikileaks : inside julain Assange''s war on secrecy / เดวิด ลีห์ และลุค ฮาร์ดิ้ง...
ชื่อผู้แต่งลีห์, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2556
เลขเรียกJF 1525 .S4 ล39 2556,323.445 ล514ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างป...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เชื่อมั่นอัญม...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกNK7304 ส-ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. = GISTDA delivering values fr...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2556
เลขเรียกJQ1746.Z3วท ก-ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปนาครบรอบ 50 ปี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต / องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้แต่งองค์การสุรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกHD9390.T52 อ114ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จัดหวัดภาคใต้ ปีงบป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
เลขเรียกLC2605 ม-ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา